Acasa / Politica confidentialitate

Politica de confidentialitate


SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL, in calitate de administrator al acestei pagini web (www.24rcaieftin.ro) respecta date cu caracter personal. In acest scop aplicam Politica de Confidentialitate. Accesarea acestui site este supusa termenilor si conditiilor de utilizare si Politicii de confidentialitate, Prin accesarea dvs obtinem acceptul dvs. cu privire la acesti termeni si intreaga intelegere dintre parti. DPD Insurance isi rezerva dreptul de a face modificari si de a schimba continutul paginii precum si politica de confidentialitate si termenii si conditiile de utilizare, fara o notificare prealabila.

 

 

Va aducem la cunostiinta faptul ca folosim datele cu caracter personal colectate pentru urmatoarele:

  1. Pentru a notifica servicii, oferte, pentru a aduce la cunostiinta stiri, oferte, promotii despre produsele pe care le-ati achizitionat sau pentru care ati cerut oferte. Pentru a personaliza serviciul pe care vi-l furnizam.
  2. Pentru facturarea produselor comandate
  3. Pentru a tine legatura cu dumneavoastra in ceea ce priveste serviciul dorit.
  4. Pentru a permite accesul la zone restrictionate ale paginii.

SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL garantateaza drepturile prevazute de legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.

 

Conform Legii nr. 677 din 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001) orice persoana fizica beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 

Dreptul de acces la date
- Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
- Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
- Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului.

Dreptul de interventie asupra datelor
- Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a)
sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Dreptul de opozitie
- Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
- Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
- In vederea exercitarii drepturilor prevazute persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
- Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
- Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justitiei
- Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
- Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
- Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

 

SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL nu transmite date cu caracter personal catre terti.

 

Protejam securitatea datelor colectate

Ne angajam sa protejam prin tehnologie de securitate datele cu caracter personal impotriva dezvaluirii neautorizate, modificarii sau pierderii.

SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL  foloseste metode si tehnologii de securitate, pentru a protejarea datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare. Datele cu caracter personal sunt arhivate si pastrate intr-o baza de date protejata cu acces limitat chiar si pentru angajati.

Nu colectam date cu caracter personal ale minorilor

SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL nu colecteaza date cu caracter personal de la persoane fizice minore.

 

Cadrul Legal

Politica de confidentialitate se supune legislatiei romane. Litigiile se vor rezolva amiabil in termen de 30 zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere va fi solutionat pe calea instantelor competente.


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de SC DPD INSURANCE AGENT  DE ASIGURARI SRL, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale.

 Scopul principal al colectării datelor este utilizarea lor in vederea facturarii produselor.

 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:

-dreptul de acces

-de intervenţie asupra datelor

-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

-dreptul de a vă adresa justiţiei.

-dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale

-dreptul de a solicita stergerea datelor

Pentru orice fel de exercitare a drepturilor de mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la Departamentul Reclamatii, la adresa din rubrica de contact.